Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

Plattelandsklassen… (1)

 • 10 oktober 2022
 • Onthaalklas
 • Eerste kleuterklas
 • Tweede kleuterklas
 • Derde kleuterklas
 • Eerste leerjaar
 • Tweede leerjaar
 • Derde leerjaar
 • Vierde leerjaar
 • Vijfde leerjaar
 • Zesde leerjaar

maandag 10 oktober

“Schat, ik heb alles gedaan wat je me gevraagd hebt: de varkens gemolken en de koeien gedorst! Zal ik nu het stro gaan eten geven?”… het worden knotsgekke plattelandsklassen!

Vanaf vandaag tot 14 oktober beleven we hier tal van leuke activiteiten zoals potten draaien, wilgen vlechten, boerderijbezoek, zingen, muurklimmen, mountainbike, ponyrijden, natuurtocht, barbecueën, ‘vlas-les’ en nog een heleboel meer…

We zijn veilig en wel aangekomen. Onze valiezen zijn uitgepakt en met wat hulp is ons bed opgemaakt. Wat staat er na de middag op het programma? Het vijfde leerjaar gaat in groepjes ponyrijden, potten draaien, wilgen vlechten of op bezoek naar het vlasbedrijf. Het zesde leerjaar gaat mountainbiken, muurklimmen, kano varen of op streekverkenning.

We hebben er met z’n alleen veel zin in!

‘Wistjedatje’

De Boerekreek werd bij haar ontstaan in de zestiende eeuw de ‘Grote Geule’ genoemd. De Boerekreek is 38 hectare groot en is daarmee veruit de grootste kreek van het Meetjesland. Een gedeelte van de kreek is natuurreservaat. Een vochtig hooiland, aan de oever van de kreek, wordt door natuurpunt beheerd. Een ander gedeelte van de Boerekreek wordt door de provincie Oost-Vlaanderen recreatief uitgebaat.