Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

Naschoolse opvang

Wij organiseren voor- en naschoolse en middagopvang.

Voor- en naschoolse opvang

Uren: 07.00 uur tot 08.00 uur en van 16.00 uur tot 18.00 uur
Plaats: op school
Vergoeding: €0,75 per begonnen half uur

  • Vanaf 08.00 uur gratis
  • Tot 16.00 uur gratis

Verantwoordelijken:

  • Nicole Van Dessel
  • Ingrid Massart
  • Anita Vandevenne

GSM nummer opvang: 0471 83 44 59
Enkel om toezichters te bereiken tijdens de opvang tussen 07.00 en 08.00 / 16.00 en 18.00 / woensdag 12.30 en 18.00 uur / geen voicemail.

Het toezicht door de school begint om 8.00 uur. Er is toezicht op de speelplaats tot 16.00 uur. De leerlingen die vóór 8.00 uur op de school worden afgezet, moeten naar de opvang. De leerlingen hebben voor en na die uren geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn.

Het einduur van de naschoolse opvang moet strikt gerespecteerd worden. Wanneer kinderen laattijdig afgehaald worden, kan hiervoor een financiële boete aangerekend worden. Deze boete is minstens het tienvoud van één uurtarief (15,- euro). Wanneer dit meermaals voorvalt kan een kind uitgesloten worden van de naschoolse opvang. Ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht door de directie.

Om alle administratieve moeilijkheden met betalingen te beperken wordt er met een scanningssysteem gewerkt. Deze gegevens worden ingelezen en automatisch aan de schoolrekening toegevoegd.

Wij vragen een schriftelijk bewijs (via klasleraar of toezichters) indien je kind door iemand anders wordt opgehaald.

Attesten voor de belastingen worden slechts 1 maal per jaar opgemaakt in februari – maart. Bewaar deze zorgvuldig. Een eventuele kopie kan aangevraagd worden, mits betaling van een administratieve toeslag van 5,00 euro.

Woensdagnamiddagopvang

De kinderen kunnen op woensdagnamiddag opgevangen worden in onze school en dit tot 18.00 uur.

Vanaf 12.40 uur betaal je 0,75 euro per begonnen half uur.

Om dit administratief en organisatorisch mogelijk te maken, vragen we je om minstens 1 week vooraf te melden of jouw kind(eren) in de opvang blijft (blijven).

Middagopvang

Uren: 11.45 uur tot 13.05 uur
Plaats: op school
Vergoeding: €0,50 per middag