Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

Onze troeven

Ik ga graag naar deze school… We wensen dat kleuters en kinderen onze school ervaren als een boeiende manier van leren leven. Spelenderwijs zullen zij opgroeien tot nieuwe mensen: warm en teder, rechtvaardig door en door, met een ingewortelde reflex voor de zwaksten. We verwelkomen iedereen gastvrij, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond dan ook. […]

Ik ga graag naar deze school…

We wensen dat kleuters en kinderen onze school ervaren als een boeiende manier van leren leven. Spelenderwijs zullen zij opgroeien tot nieuwe mensen: warm en teder, rechtvaardig door en door, met een ingewortelde reflex voor de zwaksten. We verwelkomen iedereen gastvrij, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond dan ook. Spelenderwijs tekenen jonge mensen samen met ons een nieuwe toekomst, in verscheidenheid, in dialoog, in het spoor van Jezus’ droom. Kinderen trekken zich op aan de manier waarop ‘school’ door de leerkrachten wordt voorgeleefd. Creativiteit, speelsheid, openheid, geven, vragen en in vraag stellen, durven kleur bekennen en kleur geven aan de dingen rondom ons en zoveel broodnodige waarden zijn meer dan een wens voor onze school van morgen.

Je goed in je vel voelen…

Een school waar we aandacht hebben voor elk kind, iedereen is immers uniek… We willen graag met kinderen op weg gaan als dikke vrienden, ook als het wat minder gaat. We gaan samen voor maximale ontplooiingskansen. We luisteren graag naar de verhalen van kinderen en we hopen dat onze verhalen kinderen verrijken. Een goed gevoel, samenwerken, open communicatie, respect en talent zijn basiswaarden die we graag samen uitdiepen.

Voor denkers, durvers, dromers en doeners…

We zijn een groene school. Open speelruimte waar we graag gebruik van maken, om te doen, te durven, te denken en te dromen. Een gezonde school waar we graag de fiets nemen, waar we ‘kampioen’ zijn in tal van sport- en bewegingsmogelijkheden. Een school met aandacht voor gezonde voeding, waar we met iedereen streven naar een gezondere wereld. We hebben een mooimakersteam en een leesklas waar we ons kunnen onderdompelen in boeken. In muzo-namiddagen stellen we onze talenten ten toon en werken ze inspirerend voor anderen. Naar school gaan moet immers plezant zijn, toch?

Werken met de burgers van morgen…

We hebben een divers leerkrachtenteam, een mix van ervaren personeel en jeugdig enthousiasme dat openstaat om steeds naar werkvormen en uitdagingen te zoeken die aansluiten bij het onderwijs voor onze kinderen. Klaar voor eigentijds onderwijs. Met open vizier op een steeds veranderende wereld.

Beter voorkomen dan…

We maken graag duidelijke afspraken, goede afspraken maken goede vrienden. Hiervoor verwijzen we graag naar onze infobrochure, een lijvig document, misschien lectuur voor op je nachtkastje…

Een school op haar breedst…

Als school besteden we veel aandacht en tijd aan het verwezenlijken van goede relaties met veel participanten: met je kind, met jullie (de ouders), met andere scholen, in eerste orde met de scholen uit onze scholengroep, met de geloofsgemeenschap Sint-Lambertus, met een zeer actieve ouderraad, met de plaatselijke chirogroep, met CLB ‘Het Kompas’, met de pedagogische begeleiding, met het ondersteuningsnetwerk, met IDEWE, met externe hulpverleners, met…

Veel aaaaah en oooooooh…

STEM een letterwoord dat staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics. In onze school voegen we nog graag een extra letter toe: de ‘A’ van Art. STE(A)M. We hebben een technologieleerkracht die vanaf de derde kleuterklas aan de slag gaat met alle kinderen. In ‘de Werf’ werken we aan STEAM en ontdekken we dat niemand twee linkerhanden heeft. Hier wordt de nieuwsgierigheid, verbeelding en leergierigheid van kinderen geprikkeld en kunnen ze spelenderwijs kennismaken met allerlei alledaagse en wetenschappelijke concepten. Het is onderzoekend leren, ontwerpen, ontdekken en experimenteren. Soms met een knal en een boem…

Iedereen is van de wereld…

Al jaren geven we onderwijskansen aan kinderen in Tanzania en Nepal. We leven immers in dezelfde wereld.