Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Mag mijn kind medicatie nemen tijdens de schooluren?

In uitzonderlijke gevallen kan je aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van een dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. We werken daarvoor individuele afspraken uit. Om veiligheidsredenen bezorg je steeds deze medicatie (voorzien van naam) rechtstreeks aan de klastitularis.

Mogen mijn kinderen alleen naar huis gaan?

Kinderen worden afgehaald of maken gebruik van de rijen. Indien je kind toch alleen naar huis zal gaan, moet deze uitzondering via de klasagenda afgesproken worden.

Wanneer ontvang ik de schoolrekening?

Je ontvangt vier of vijf maal per schooljaar een digitale schoolrekening.

Mag mijn kind een GSM meebrengen naar school?

Een GSM meebrengen naar school mag, maar hij mag niet opstaan tijdens de schooluren of tijdens de naschoolse opvang.

Wat moet ik doen als mijn kind(eren) ziek is (zijn)?

Verwittig steeds de school. Je kan ons bellen op het volgende nummer: 015 41 95 94.

  • Is je kind minder dan drie opeenvolgende dagen ziek? Dan mag je zelf een briefje schrijven. Let wel op: je kan slechts vier keer per schooljaar zelf een briefje schrijven.
  • Is je kind meer dan drie opeenvolgende dagen ziek? Breng dan zo snel mogelijk een medisch attest binnen.

 

Inschrijven

Hoe, waar en wanneer kan ik mijn kind inschrijven?

Je kan via de telefoon (015 41 95 94) of mail (school@sint-lambertusschool.be) een afspraak maken (niet tijdens de voorrangsperiode).

Hier vind je meer informatie over inschrijven op onze school.

 

Eten en drinken

Mijn kind is jarig, mag ik een traktatie meegeven?

Je mag een traktatie meegeven, indien deze ‘coronaproof’ is. Zelfgemaakte bereidingen laten wij op dit moment dus niet toe. Geef ook geen snoep mee.

Organiseer je een verjaardagsfeestje voor je kind? Leuk, maar we laten niet toe dat er uitnodigingen binnen de schoolmuren worden uitgedeeld. Dat is niet omdat we feest vieren niet plezant vinden, maar omdat vaak dezelfde kinderen merken dat ze geen uitnodiging ontvangen. Positief welbevinden is voor iedereen belangrijk.

Wat mag mijn kind als tien/vieruurtje meenemen?

  • Geef je kind liefst een droge koek, boterhammetje, of een stuk fruit of groente mee. Op woensdag vragen we je om een stuk fruit mee te geven, want woensdag is fruitdag!
  • Snoepen is ongezond. Kauwgom, lolly’s en chips zijn niet toegelaten.
  • Geef alleen water mee in de drinkbus van je kind. Brikjes zijn niet goed voor het milieu en niet toegelaten in onze school.

 

Is er een warme maaltijd voorzien voor mijn kind?

Onze school biedt geen warme maaltijden en dranken aan.

Kan mijn kind voldoende drinken op school?

Kinderen kunnen hun drinkbus bijvullen met kraantjeswater. Indien nodig krijgt je kind hier hulp bij.

Kan mijn kind onder de middag naar huis gaan eten?

Dat is mogelijk. Kinderen komen dan pas vanaf 12u50 terug naar school.

Kleuterschool

Mogen de instappertjes met een luier naar school komen?

We verwachten dat onze instappertjes zindelijk zijn. Als we merken dat dat niet lukt gaan we samen met u als ouder in gesprek om de zindelijkheidstraining samen aan te pakken.

Kleuters die nog niet zindelijk zijn dragen een luierbroekje.

CLB

Wie zijn de contactpersonen van het CLB?

Wij werken samen met CLB Het Kompas, Vijfhoek 1a te 2800 Mechelen. Je kan het kantoor bereiken door te bellen naar 015 41 89 11. Meer informatie vind je op de website clbkompas.be. Dit zijn de contactpersonen voor onze school:

Organisatie

Is er voor- en naschoolse opvang? Wat met middagopvang?

Wij organiseren opvang:

  • Voor de schooluren van 7:00 tot 8:00 uur (met een vergoeding van 0,75 euro per begonnen half uur)
  • Tijdens de middag van 11:45 tot 13:05 (met een vergoeding van 0,50 euro per middag)
  • Na de schooluren van 16:00 tot 18:00 (met een vergoeding van 0,75 euro per begonnen half uur)
  • Op woensdagnamiddag van 12:40 tot 18:00 (met een vergoeding van 0,75 euro per begonnen half uur)

Wat zijn de schooluren?

Onze school is open van 8:00 tot 16:00. De activiteiten en lessen starten om 8:35 tot 11:45 en van 13:05 tot 15:25. Op woensdag lopen de activiteiten en lessen van 8:35 tot 12:10.

Hier vind je een mooi overzicht van de schooluren.

Hoe verloopt de communicatie met de ouders?

Via de schoolwebsite, via FB, via T 015 41 95 94, via mail, via het ‘heen en weer’ kaft en in de loop van dit schooljaar via Smartschool.

Personeel

Hoe kan ik een leerkracht van de school bereiken?

In de schoolagenda vind je het schoolmailadres van de leerkracht van je kind. Je kan een briefje in de ‘heen en weer’ kaft van je kind steken.

Wie is de leerkracht van mijn kind?

Hier kan je zien wie de leerkracht is van je kind.