Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

KO: muzo namiddag

  • 12 maart 2024
  • Derde kleuterklas
  • Eerste leerjaar
  • Tweede leerjaar
  • Derde leerjaar
  • Vierde leerjaar
  • Vijfde leerjaar
  • Zesde leerjaar

Muzische vorming is belangrijk op onze school.