Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

Applaus

  • School

Luid applaus en waardering voor alle mensen die onze samenleving draaiende houden…