Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

4L: voorbereiding voetgangersexamen

  • 14 februari 2023
  • Vierde leerjaar