Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

Op vakantie geweest? Ga in quarantaine!

  • 4 januari 2021
  • Algemeen

Verplichte quarantaine na verblijf in een rode zone en verdere coronamaatregelen

Aan alle ouders en leerlingen van de KITOS-scholen


Mechelen 2 januari 2021

Verplichte quarantaine na verblijf in een rode zone en verdere coronamaatregelen

Beste ouders

Beste leerlingen

Wij hopen dat jullie een fijne kerstvakantie gehad hebben en dat de batterijen terug zijn opgeladen. Afgelopen woensdag, 30 december 2020, besliste het Overlegcomité de reisregels te verstrengen om te vermijden dat reizigers besmettingen invoeren en om de mogelijke verspreiding van nieuwe varianten van het virus tegen te gaan.

Hoewel reizen naar het buitenland afgeraden was en is, zullen er in onze scholen misschien wel leerlingen teruggekeerd zijn uit rode zones. Deze leerlingen worden als hoogrisicocontact beschouwd. Wij hopen dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid t.o.v. de volksgezondheid neemt: wie terugkeerde uit een rode zone, moet zich verplicht na terugkeer laten testen en in quarantaine gaan. Deze leerlingen mogen dus niet naar school komen, ook als ze op de eerste test negatief getest hebben. Zeven dagen na aankomst in België volgt een tweede test. Pas na een negatief resultaat van de tweede test stopt de quarantaine en mogen de betrokken leerlingen weer naar school.

De school kan leerlingen terug naar huis sturen indien zij zich niet houden aan de verplichte quarantaineperiode. De school beslist zelf of en welk afstandsonderwijs er georganiseerd wordt tijdens de quarantaine.

De coronamaatregelen die reeds in onze scholen van kracht waren voor de kerstvakantie, worden opnieuw toegepast. Voorlopig blijven ze geldig tot aan de krokusvakantie. We gaan er ook in 2021 weer samen tegenaan! Als we samen de regels volgen, komt een normalere schooltijd weer in het vizier!

Het schoolbestuur vzw KITOS
Francis Van Caer

afgevaardigd bestuurder

Rita Dunon
voorzitter