Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

Smartschool…

 • 23 november 2020
 • Onthaalklas
 • Eerste kleuterklas
 • Tweede kleuterklas
 • Derde kleuterklas
 • Eerste leerjaar
 • Tweede leerjaar
 • Derde leerjaar
 • Vierde leerjaar
 • Vijfde leerjaar
 • Zesde leerjaar

Communicatie tussen school en ouders & ouders en school…

Beste ouders

Vandaag kan je in het ‘heen en weer kaftje’ of de ‘vervoersmap’ van je kinderen een brief vinden over Smartschool. Smartschool is een digitaal platform dat je als ouder kan gebruiken om:

Gelieve deze brief aandachtig te lezen en met de instructies vóór 7 december aan de slag te gaan.

Indien u vragen heeft bij de werking van Smartschool kan u zich wenden tot directie@sint-lambertusschool.be

(PS: indien nodig kan de school dit platform ook gebruiken om online-lessen te organiseren)