Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

Extra verlenging herfstvakantie…

 • 3 november 2020
 • Onthaalklas
 • Eerste kleuterklas
 • Tweede kleuterklas
 • Derde kleuterklas
 • Eerste leerjaar
 • Tweede leerjaar
 • Derde leerjaar
 • Vierde leerjaar
 • Vijfde leerjaar
 • Zesde leerjaar

Een bericht van VZW KITOS…

Op vrijdag 30 oktober 2020 beslisten de federale regering en de regeringen van de deelstaten om over te gaan tot een verstrengde lockdown. Voor onze scholen betekent dit een verlenging van de herfstvakantie tot en met zondag 15 november.

De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op onze ziekenhuizen een halt toe te roepen en de besmettingscurve zo snel en radicaal mogelijk om te buigen.

Als schoolbestuur kunnen we helaas niet instaan voor opvang tijdens deze 2 dagen, onze scholen zijn gesloten.

Wij hopen al onze leerlingen weer gezond en wel te mogen verwelkomen op maandag 16 november 2020. 

Geniet van de vrije dagen tijdens de herfstvakantie en respecteer a.u.b. tijdens deze vakantie ook de 6 gouden regels.

Het schoolbestuur vzw KITOS

Francis Van Caer, afgevaardigd bestuurder

Rita Dunon, voorzitter