Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

Ouderbrief herfstvakantie

  • 29 oktober 2020
  • Onthaalklas
  • Eerste kleuterklas
  • Tweede kleuterklas
  • Derde kleuterklas
  • Eerste leerjaar
  • Tweede leerjaar
  • Derde leerjaar
  • Vierde leerjaar
  • Vijfde leerjaar

We herhalen, verduidelijken, bedanken…

We herhalen…

Vlaanderen besliste dat de herfstvakantie zal verlengd worden met twee dagen: maandag 9 en dinsdag 10 november 2020. Op woensdag 11 november is het een officiële feestdag: Wapenstilstand. Deze beslissing werd genomen in de hoop de kracht van het virus te verminderen. Wij hopen al onze kinderen weer gezond en wel te mogen verwelkomen op donderdag 12 november 2020.

We stellen gerust…

De proefwerken die normaal gezien met Kerst gepland zijn, worden niet afgenomen. Inzetten op leerstof en de verwerking ervan zijn belangrijker dan proefwerken. We evalueren na afsluiting van elk leerstofonderdeel, kort op de bal spelen is immers ons hoofddoel, zodat we de leerstof en kinderen kunnen bijsturen waar nodig is.

We hopen…

Op goed weer en we hopen dat iedereen tijd kan vinden om buiten veel te ravotten en te genieten van kleurrijke herfstwandelingen!

We bedanken…

Bedankt ouders en grootouders om de nodige afstand te houden (1,5 meter) bij het afhalen en brengen van jullie kinderen. Bedankt om de school / schoolomgeving snel te verlaten. We appreciëren jullie burgerzin!

Helaas pindakaas…

De zwemlessen worden tot nader order opgeschort.

Balletjes…

Indien je een bestelling plaatste bij Magisch Muizen afhaalmaaltijd, mag je niet vergeten deze af te halen op zaterdag 31 oktober tussen 15.00 en 18.00 uur in zaal Rerum Novarum. Smakelijk!

Zorg goed voor jezelf en elkaar… samen en toch apart!