Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

Belangrijke Info

 • 25 juni 2020
 • Onthaalklas
 • Eerste kleuterklas
 • Tweede kleuterklas
 • Derde kleuterklas
 • Eerste leerjaar
 • Tweede leerjaar
 • Derde leerjaar
 • Vierde leerjaar
 • Vijfde leerjaar
 • Zesde leerjaar

Einde schooljaarregeling en infomomenten september…

Muizen, 25 juni 2020

Geachte ouders

Langs deze weg willen we jullie graag informeren over de infomomenten voor het schooljaar ‘20-’21. Ook de afspraken voor de laatste schooldag lichten we graag toe.

Infomomenten september

(*op dit infomoment krijgen jullie ook informatie over de plattelandsklassen)

Laatste schooldag 30 juni

De laatste schooldag verlaat iedereen de school via de grote poort (Stationsberg).

Noodopvang tot uiterlijk 13.30 uur.

De klas van 2020 (afscheid derde kleuterklas en zesde leerjaar)

De kleuters van de derde kleuterklas vieren hun afscheid op vrijdag 26 juni in de polyvalente zaal. Een leuk feestje met diploma-uitreiking. Je kan de foto’s en filmpjes nadien bekijken op hun padlet.

De leerlingen van het zesde leerjaar vieren hun afscheid van onze school op dinsdag 30 juni met een coronaproof ontbijt (aangeboden door onze ouderraad). Foto’s kan je nadien op onze website bekijken.

Met vriendelijke groeten

Het schoolteam