Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

Update corona van 04/06 voor onze instapklassen

  • 3 juni 2020
  • Onthaalklas

Gezinsuitbreiding bij juf Els en Juf Sara…

Vermits juf Els en juf Sara aan gezinsuitbreiding gaan doen, worden zij onmiddellijk uit dienst verwijderd door de arbeidsgeneesheer. Concreet betekent dit dat hun peuters jammer genoeg niet op de gecommuniceerde manier kunnen instappen. Wij troffen volgende regeling om hen toch nog eens op school te ontvangen: de peuters zijn welkom op woensdag 10/06, 17/06 en 24/06. Juf Nuria en juf Romy nemen de klassen dan over. Zij zijn geen onbekenden in onze school.

De grote poort gaat voor hen open van 8.15 uur tot 8.30 uur. Ze worden stipt opgehaald om 12.00 uur via dezelfde poort.