Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

Update Corona

 • 29 mei 2020
 • Onthaalklas
 • Eerste kleuterklas
 • Tweede kleuterklas
 • Derde kleuterklas
 • Eerste leerjaar
 • Tweede leerjaar
 • Derde leerjaar
 • Vierde leerjaar
 • Vijfde leerjaar
 • Zesde leerjaar

Update uitbreiding gedeeltelijke heropstart. Vanaf 04/06 voor de kleuters en 08/06 voor de lagere school.

Update uitbreiding heropstart

Vermits er nog een heleboel veiligheidsmaatregelen blijven bestaan waaraan we ons dienen te houden (handhygiëne, social distancing buiten de klaslokalen, geen contact tussen de klasbubbels…) kunnen we niet voltijds heropstarten.

Volgende reeds gemaakte afspraken blijven gelden:

Wie kan wanneer naar school komen (kleuterschool)? Deze maatregel gaat in vanaf 4 juni.

Wie kan wanneer naar school komen (lagere school)? Deze maatregel gaat in vanaf 8 juni.

Wat met de noodopvang?

Ouders die beiden uit huis werken en zelf, of de grootouders, de kinderen niet kunnen opvangen kunnen van deze opvang gebruik maken.

We vragen met aandrang om van deze noodopvang alleen gebruik te maken indien je kind hiervoor in aanmerking komt. Onze opvangcapaciteit is niet oneindig en moet eveneens veilig kunnen georganiseerd worden.

Wie gebruik wil maken van de noodopvang vragen we één week vooraf een mail te sturen naar school@sint-lambertusschool.be. Vermeld zeer duidelijk dagen en tijdstippen.
Indien niet aangemeld, kunnen we uw kind niet opvangen.

Toekomen in deze noodopvang kan tot 8.00 uur via kleine poortje refter en indien later via aanbellen voordeur.
Kinderen ophalen  uit de noodopvang gebeurt voor 16.00 uur via aanbellen voordeur en na 16.00 uur via kleine poortje refter.

Algemeenheden:

Deze maatregelen blijven geldig tot einde schooljaar onder voorbehoud van een heropflakkering van de epidemie of nieuwe richtlijnen.

We begrijpen dat deze situatie lang niet ideaal en evident is.
We kunnen alleen maar rekenen op ieders maximale begrip en inzet om dit alles zo goed en vlot mogelijk te laten verlopen.
We zijn blij dat we al onze kinderen terug kunnen welkom heten op onze school.
Bedankt voor jullie begrip en positieve medewerking!

Blijf goed zorgen voor jezelf en elkaar. Samen en toch apart.