Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

Bijsturing opvang…

 • 20 mei 2020
 • Onthaalklas
 • Eerste kleuterklas
 • Tweede kleuterklas
 • Derde kleuterklas
 • Eerste leerjaar
 • Tweede leerjaar
 • Derde leerjaar
 • Vierde leerjaar
 • Vijfde leerjaar
 • Zesde leerjaar

Bijsturing opvang vanaf 25 mei!

Verwijzend naar onze oproep i.v.m. opvang op onze schoolwebsite en het Facebookbericht van 14 mei willen we jullie graag op de hoogte brengen van de nieuwe opvangregels tot nader bericht.

Uit de ingevulde enquête blijkt dat we nog steeds in de mogelijkheid zijn om dit op school te organiseren.

Steeds blijft gelden dat indien 1 van de partners thuis werkt, u geen recht heeft op opvang in de school en eveneens blijft de afspraak één week vooraf opvang via mail aan te vragen.

Indien uw kind niet werd aangemeld via mail, wordt het niet toegelaten in de opvang.

Vanaf maandag 25 mei werken we met 3 opvangbubbels: de kleuters, de kinderen die les volgen en opvang nodig hebben en de kinderen die geen les volgen maar wel moeten opgevangen worden.

Opvang van 7.00 tot 8.00 uur via klein poortje (refter), indien later, aanbellen voordeur. Opvang vanaf 16.00 uur via klein poortje (refter), indien vroeger, aanbellen voordeur.