Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

Update Corona 04.05.2020

 • 4 mei 2020
 • Onthaalklas
 • Eerste kleuterklas
 • Tweede kleuterklas
 • Derde kleuterklas
 • Eerste leerjaar
 • Tweede leerjaar
 • Derde leerjaar
 • Vierde leerjaar
 • Vijfde leerjaar
 • Zesde leerjaar

Brief vanuit de katholieke basisscholen regio Mechelen Veilig herstarten – we werken eraan!

Beste ouder(s)

Basis- en secundaire scholen kunnen vanaf maandag 18 mei opnieuw starten. Bepaalde leerjaren krijgen dan weer lessen op school. Scholen kunnen kiezen om al te openen op vrijdag 15 mei voor een pilootfase. Dat besliste de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 24 april. Op dinsdag 28 april werkten de minister van Onderwijs en de sociale partners verdere richtlijnen uit. Zo kunnen scholen nagaan hoe ze veilig en doenbaar kunnen herstarten.

Veilig opnieuw starten: de katholieke basisscholen uit regio Mechelen werken eraan!

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. We onderzochten de voorbije dagen op niveau van onze scholengroepen, in samenwerking met alle andere scholen uit de Mechelse regio, hoe we veilig kunnen herstarten (Algemene Risicoanalyse). De volgende dagen zal er per school (en per vestigingsplaats) een risicoanalyse volgen, om na te gaan hoe we het beste veilig kunnen heropstarten. We gebruiken daarbij het herwerkte draaiboek met maatregelen en richtlijnen dat we van de overheid kregen. Deze risicoanalyse zal, zoals wettelijk bepaald, besproken worden met elk schooleigen Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en het lokaal overlegcomité. Dit betekent concreet dat elke school op een andere manier kan herstarten. Elke schoolsituatie is immers anders. We laten je zo snel mogelijk weten:

We laten je zo snel mogelijk weten:

Je kind krijgt zeker tot en met 14 mei nieuwe leerstof via ‘preteaching’. Zo kan je kind blijven leren. Specifieke afspraken zijn per school gemaakt. Voor verdere informatie kan je bij je eigen directieteam terecht, of je aanspreekpunt op school (klasleraar, zorgcoördinator, …)

Meer informatie?   

Wij brengen jullie zo snel mogelijk op de hoogte van zodra onze puzzel is gelegd.

Blijf gezond en zorg voor elkaar!

Kurt Van Steenlandt – Algemeen directeur vzw KOMO
Francis Van Caer – Afgevaardigd bestuurder vzw KITOS
Paul Van Lierop – Directeur WAVO
Inge Vekemans – Directeur Basisschool Scheppers
Gi Bal – Directeur De Tuimeling