Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

Update Coronavirus 16.04.2020

 • 16 april 2020
 • Onthaalklas
 • Eerste kleuterklas
 • Tweede kleuterklas
 • Derde kleuterklas
 • Eerste leerjaar
 • Tweede leerjaar
 • Derde leerjaar
 • Vierde leerjaar
 • Vijfde leerjaar
 • Zesde leerjaar

Coronapost: noodopvang vanaf 20 april.

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 15 april, op grond van advies van de wetenschappelijke experten, de huidige maatregelen in strijd tegen het coronavirus voorlopig verlengd tot en met zondag 3 mei. Of de maatregelen ook na die datum gehandhaafd blijven of versoepelen, hangt af van hoe de cijfers evolueren.

Ook voor onze school betekent dit dat de lessen eveneens geschorst blijven tot en met zondag 3 mei.

Over een datum vanaf wanneer de lessen weer op school kunnen herstarten en onder welke voorwaarden dat zal gebeuren, heeft de Veiligheidsraad nog geen beslissing kunnen nemen. De veiligheid van leerlingen en personeel zal in die beslissing in elk geval prioritair zijn.

Als school blijven wij ook na de paasvakantie onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen.  Wat de opvang betreft blijft het basisprincipe van toepassing: leerlingen die thuis kunnen opgevangen worden, blijven thuis. Kinderen/leerlingen die gezond zijn en van wie de ouders een job uitoefenen in een cruciale sector kunnen voor noodopvang terecht in onze school. Kinderen/leerlingen die ziek worden tijdens de opvang of symptomen vertonen, moeten onmiddellijk door de ouders worden opgehaald.

De noodopvang organiseren we in onze school tussen 7.00 en 17.30 uur.

Laat de school weten of voor je kind van maandag 20 april tot donderdag 30 april opvang op school nodig is (1 mei is verlofdag).

Stuur een e-mail (school@sint-lambertusschool.bevoor uiterlijk zondag 19 april 16.00 uur.

Wat dien je in deze mail te vermelden:

Zorg goed voor jezelf, voor je gezin en voor elkaar!

Met vriendelijke groeten

De directie