Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

Update corona 31 maart: brief aan de ouders…

 • 31 maart 2020
 • Onthaalklas
 • Eerste kleuterklas
 • Tweede kleuterklas
 • Derde kleuterklas
 • Eerste leerjaar
 • Tweede leerjaar
 • Derde leerjaar
 • Vierde leerjaar
 • Vijfde leerjaar
 • Zesde leerjaar

Schoolnieuws…

Als school voorzien we enkele mogelijkheden…

De scholen starten opnieuw op na de paasvakantie (dit scenario is weinig waarschijnlijk).

Bij dit scenario brengen de leerkrachten na de paasvakantie zeker in kaart waar elke leerling staat in zijn leerproces. Hierbij besteden we aandacht aan opdrachten en taken die aan bod kwamen in de periode waarin onderwijs op afstand plaats vond.

De scholen starten opnieuw op in de loop van mei of ze starten niet of nauwelijks meer op vóór de zomervakantie.

In deze scenario’s maken we als schoolteam doordachte keuzes in de leerinhouden die we nog aan bod laten komen en in de evaluatievormen waarin we voorzien. Meer dan waarschijnlijk krijgen de kinderen na de paasvakantie nieuwe leerstof (daarom het ophalen van de schoolboeken) via het principe van ‘pre-teaching’. Dat betekent dat we nieuwe online lessen of opdrachten aanbieden waar we op terugkomen bij de eventuele heropening van onze school. Zo krijgt iedereen bij terugkomst de kans om bij te benen waar nodig of om extra uitdagingen te krijgen.

Spelend leren tijdens de paasvakantie.

De voorbije weken namen veel ouders de taak van leerkrachten zo goed mogelijk over. Nu staat de paasvakantie voor de deur: een tijd om te spelen, te sporten, te ontspannen, samen boekjes te lezen, tv te kijken… ook deze activiteiten stimuleren de ontwikkeling van je kind. We moedigen jullie aan om veel te praten en te spelen met je kind(eren) en om de typische schoolse activiteiten (zoals uitleg geven of werkboekjes invullen) even te laten rusten. Genieten van elkaar is de boodschap!

Bekijk regelmatig je mail, Facebook van onze school (basisschool Sint-Lambertus Muizen) en onze schoolwebsite (www.sint-lambertusschool.be). Hier kan je school- en klasnieuws vinden (in mindere mate of niet tijdens de paasvakantie).

Zorg goed voor jezelf en elkaar!