Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

Noodopvang in de paasvakantie…

 • 27 maart 2020
 • Onthaalklas
 • Eerste kleuterklas
 • Tweede kleuterklas
 • Derde kleuterklas
 • Eerste leerjaar
 • Tweede leerjaar
 • Derde leerjaar
 • Vierde leerjaar
 • Vijfde leerjaar
 • Zesde leerjaar

Hopelijk verkeren jullie en al wie jullie lief is in een goede gezondheid. Als COVID-19 toch heeft toegeslagen, dan wensen we jullie een heel spoedig herstel toe.

Voorlopig zijn de lessen tot 3 april 2020 geschorst. Vanaf 6 april 2020 start de paasvakantie.

Wat de opvang betreft blijft het basisprincipe van toepassing: leerlingen die thuis kunnen opgevangen worden, blijven thuis.

Als school blijven wij echter ook tijdens de paasvakantie onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. Daarom kunnen kinderen/leerlingen die gezond zijn en van wie de ouders een job uitoefenen in een cruciale sector voor noodopvang terecht in onze school.

De opvang zal op vrijwillige basis worden verzorgd door leerkrachten van onze school. Tijdens de opvang in de paasvakantie is het NIET de bedoeling dat er ‘lesopdrachten’ onder welke vorm dan ook aangeboden worden. De nadruk ligt op sport, spel en creatief bezig zijn met extra aandacht voor de geldende hygiënemaatregelen. Kinderen die ziek worden tijdens de opvang of symptomen vertonen, moeten onmiddellijk door de ouders worden opgehaald.

We kiezen bewust voor een opvang in onze eigen school. Het is volgens virologen van het grootste belang dat de samenstelling van een bestaande groep mensen – die dus eerder al contact hadden – de komende weken gelijk blijft. Dat noemt men een ‘contactbubbel.’ Hoe minder contact met mensen van buiten de groep, hoe kleiner de kans dat het virus in die groep geraakt (groepsbescherming).

De noodopvang organiseren we in onze school tussen 7.30 en 17.30 uur.

De school is tijdens de paasvakantie (bij voorkeur) bereikbaar via school@sint-lambertusschool.be of indien nodig via het telefoonnummer 015 41 95 94.

Laat de school weten of voor je kind van maandag 6 april tot vrijdag 17 april opvang op school nodig is. Stuur een e-mail (school@sint-lambertusschool.be) voor uiterlijk donderdag 2 april 12.00 uur.

Wat dien je in deze mail te vermelden:

De volksgezondheid staat centraal. De veiligheid van uw kind, uw familie en onze personeelsleden zijn het allerbelangrijkste.

We spreken nogmaals uitdrukkelijk onze grootste waardering uit voor al die mensen die vandaag de samenleving draaiende houden!

In onze basisschool Sint-Lambertus vinden we solidariteit heel belangrijk. Wist je trouwens dat de S in KITOS ook voor Solidariteit staat? We zetten daar maximaal op in.

Zorg goed voor jezelf, voor je gezin en voor elkaar!

Met vriendelijke groeten

Het schoolbestuur en de directie