Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

Update Coronavirus 19.03.2020 (10.15 uur)

 • 19 maart 2020
 • Onthaalklas
 • Eerste kleuterklas
 • Tweede kleuterklas
 • Derde kleuterklas
 • Eerste leerjaar
 • Tweede leerjaar
 • Derde leerjaar
 • Vierde leerjaar
 • Vijfde leerjaar
 • Zesde leerjaar

Verscherpte maatregelen…

De nationale veiligheidsraad verscherpte de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

De personeelsbezetting op onze school wordt tot het strikte minimum herleid.

Als school blijven wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen om de kinderen van ouders met zorg- en veiligheidsberoepen op te vangen én van mensen die in het belang van de volksgezondheid aan het werk moeten blijven.

De overheid stelt een samenscholingsverbod in. We vragen daarom met aandrang om de mogelijkheid te onderzoeken of je kind op een veilige manier elders dan op school kan opgevangen worden. Indien je door omstandigheden gebruik wil maken van onze noodopvang moet je de school hiervan (verplicht) telefonisch op de hoogte brengen. We laten geen kinderen toe zonder voorafgaande aanmelding.

Goed om weten…

Kinderen die tijdens de opvanguren ziek worden of ziektesymptomen vertonen, moeten onmiddellijk worden opgehaald.

Het spreekt voor zich dat we op school alle preventiemaatregelen strikt toepassen.

Luid applaus en waardering voor al die mensen die vandaag onze samenleving draaiende houden! Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!