Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

Onderwijs op afstand voor iedereen.

 • 19 maart 2020
 • Onthaalklas
 • Eerste kleuterklas
 • Tweede kleuterklas
 • Derde kleuterklas
 • Eerste leerjaar
 • Tweede leerjaar
 • Derde leerjaar
 • Vierde leerjaar
 • Vijfde leerjaar
 • Zesde leerjaar

Opdrachten, oefeningen, spelletjes en taken voor alle kinderen…

Uiterlijk morgenavond ontvangt iedereen (kleuters en kinderen lagere school) een mail met (en/of) opdrachtjes, bewegingsmomenten, oefenstof, huiswerk, verbetersleutels… Voor de kinderen van de lagere school is dit een uitbreiding op de opdrachtenbundels die ze vorige week ontvingen.

Gebruik ze als speel- en/of oefenkansen met je kinderen. Volg dit als ouder op, sommige taken zijn verplicht. De leerkrachten reageren binnen een redelijke termijn op mails. Bedankt om dit samen met ons ter harte te nemen.