Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

Update Coronavirus 16 maart 2020 (16.30 uur)

 • 16 maart 2020
 • Onthaalklas
 • Eerste kleuterklas
 • Tweede kleuterklas
 • Derde kleuterklas
 • Eerste leerjaar
 • Tweede leerjaar
 • Derde leerjaar
 • Vierde leerjaar
 • Vijfde leerjaar
 • Zesde leerjaar

Het aantal besmettingen met het Coronavirus blijft sterk toenemen…

Daarom nogmaals een dwingende oproep tot burgerzin. Gebruik de noodopvang in onze school (al dan niet gedeeltelijk) alleen maar indien je echt niet anders kan. We willen immers graag alle op te vangen kinderen en onze personeelsleden maximaal beschermen tegen een eventuele besmetting.

We herhalen dat we minimale noodopvang organiseren, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid) en voor kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van grootouders of mensen uit kwetsbare groepen. Indien je door omstandigheden van deze noodopvang gebruik wil maken, moet je de school vooraf verplicht telefonisch op de hoogte brengen.

Zieke kinderen komen NIET naar de noodopvang en bij de minste ziektesymptomen (kleine verkoudheid, hoesten, lichte keelpijn, lichte verhoging of koorts…) blijven ze thuis! Neem telefonisch contact op met de huisarts. Zieke kinderen moeten de school onmiddellijk verlaten.

Denken jullie ook aan het ‘warm houden’ van de leerstof? Graag verwijzen we hiervoor naar de oefenbundels en de bijgevoegde brief, die alle kinderen vrijdag mee naar huis hebben gekregen.

Zorg goed voor elkaar!