Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

Maatregelen Coronavirus

 • 13 maart 2020
 • Onthaalklas
 • Eerste kleuterklas
 • Tweede kleuterklas
 • Derde kleuterklas
 • Eerste leerjaar
 • Tweede leerjaar
 • Derde leerjaar
 • Vierde leerjaar
 • Vijfde leerjaar
 • Zesde leerjaar

Mededeling voor leerlingen en ouders van de scholen vzw KITOS

Schorsing van de lessen:

een belangrijke en ingrijpende maatregel in het belang van de volksgezondheid

De Nationale Veiligheidsraad besliste om vanaf maandag 16 maart 2020 de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. Deze maatregel duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.   

Opvang

In het kader van de ‘corona-maatregelen’ zoals opgelegd door de overheid, vragen we dat zoveel mogelijk kinderen en leerlingen thuis blijven. We organiseren een minimale noodopvang, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid) en voor kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen of mensen uit kwetsbare groepen. We vragen ouders om creatieve oplossingen te zoeken. 

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie…

Om de opvang goed te kunnen organiseren, vragen we om maandag aanstaande de school telefonisch te contacteren over wie er wanneer opvang nodig heeft.

Het leerproces stopt niet

De periode waarin de lessen worden geschorst, is geen vakantieperiode. De directies en personeelsleden zoeken creatieve oplossingen om het leerproces (eventueel online) verder te zetten en pedagogische prioriteiten te stellen. 

Ook als ouder kun je hierin een belangrijke rol spelen. Pedagoog Pedro De Bruyckere schrijft op zijn blog: ‘Vooral het automatiseren van lezen, schrijven en rekenen kan “een ferme deuk” krijgen bij kinderen in de vroege leerjaren’. 
Om dit te vermijden voorziet elke school van vzw KITOS oefenmateriaal al dan niet online. Als ouder kun je dit uiteraard stimuleren, waarvoor alvast hartelijk dank.

Vandaag worden oefenbundels naar huis meegegeven. Afwezigen kunnen vanaf maandag 16 maart in de school terecht om de bundels op te halen. 

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts. 

Spreek met je kind over het coronavirus https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

Rita Dunon, voorzitter vzw KITOS
Francis Van Caer, afgevaardigd bestuurder vzw KITOS