Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

Update Coronavirus

 • 1 maart 2020
 • Onthaalklas
 • Eerste kleuterklas
 • Tweede kleuterklas
 • Derde kleuterklas
 • Eerste leerjaar
 • Tweede leerjaar
 • Derde leerjaar
 • Vierde leerjaar
 • Vijfde leerjaar
 • Zesde leerjaar

Er gelden nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

Update coronavirus 12/3/2020

Beste ouders

Er gelden  nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijk besmette persoon en gezonde personen.

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden tot nader order en worden door onze school wekelijks geëvalueerd. 

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn, houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten activiteiten zoals infomomenten, schoolfeesten, restaurantdagen, uitstappen naar woonzorgcentra… niet plaatsvinden. Zwemmen en eendaagse uitstappen in open lucht kunnen wel plaatsvinden.

Concreet betekent dit voor onze school dat we volgende activiteiten niet laten plaatsvinden of uitstellen:

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?  

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?  

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid medisch nog steeds niet nodig:  

Wat kan je als ouder doen?  

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: 

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes)  overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.  Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders  

 Meer informatie?  

Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders 

Met vriendelijke groeten

Hilde Massart           Directeur
Koen Geets               Beleidsondersteuner – Preventieadviseur