Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

Update Corona 10.05.2020

 • 10 mei 2020
 • Onthaalklas
 • Eerste kleuterklas
 • Tweede kleuterklas
 • Derde kleuterklas
 • Eerste leerjaar
 • Tweede leerjaar
 • Derde leerjaar
 • Vierde leerjaar
 • Vijfde leerjaar
 • Zesde leerjaar

Gedeeltelijke heropstart van de school vanaf 15/05… Lees hier meer info.

Beste ouder(s)

Zoals beloofd in een vorige communicatie lichten we jullie graag in over de regelingen, de afspraken en de organisatie voor het verdere verloop van het schooljaar in onze school.

Bij elke beslissing stond de veiligheid en de gezondheid van onze kinderen en personeelsleden centraal. De KITOS-preventiedienst heeft samen met onze preventieadviseur, bestuurders, de directeur, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en externe deskundigen een specifieke risicoanalyse gemaakt voor onze school.

Op basis van deze risicoanalyse, de geformuleerde adviezen, onze pedagogische visie, onze aandacht voor kwaliteitsvol (afstands)leren en het sociale welbevinden van onze kinderen én personeelsleden kwamen we tot een aantal beslissingen waarover we jullie via deze brief willen informeren. Deze beslissingen kunnen nog steeds bijgestuurd worden, als nieuwe of aangepaste regelgeving van de overheid ons hiertoe verplicht. Wij zullen hierover dan snel communiceren. 

We verwachten dus dat alle kinderen die les aangeboden krijgen op school zullen aanwezig zijn tenzij… (zie basisafspraken).

BASISAFSPRAKEN

1   Zieke kinderen moeten thuis blijven. Contacteer de huisarts.
“Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met minstens één van de volgende hoofdsymptomen: hoest, kortademigheid, pijn op de borst, plots verlies van geur of smaak zonder duidelijke oorzaak. Maar ook bij minstens twee van de volgende symptomen zijn kinderen mogelijk besmet met COVID-19: koorts, spierpijn, vermoeidheid, neusloop, keelpijn, hoofdpijn, verminderde eetlust, waterige diarree, acute verwardheid of plotse val zonder duidelijke oorzaak. Voor kinderen is één van deze klachten voldoende. Ook een verergering van chronische luchtwegklachten duidt op een mogelijke COVID-19 infectie.”

2   Wordt je kind ziek op school, dan wordt je kind opgevangen in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind onmiddellijk af te halen. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

3   Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. 

4   Behoort je kind tot een risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende arts of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.

5   Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen, tenzij de behandelende arts anders oordeelt.

6   We begroeten met een zwaai en niet door het geven van een hand of knuffel.

7   Handhygiëne is uiterst belangrijk. We laten je kind regelmatig de handen wassen met   water en zeep of ontsmetten met handgel.

8   Geef je kind papieren zakdoekjes mee. Dit is belangrijk als je kind moet hoesten, niezen of snuiten. Hoesten en niezen doe je in de binnenkant van de elleboog. Leer je kind de papieren zakdoekjes weg te gooien in een vuilbak.

9   Meet elke dag voor vertrek naar school de temperatuur van je kind: indien deze meer dan 37,5 ° bedraagt, blijft je kind thuis!

HEROPSTART VAN ONZE SCHOOL

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op school enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert.

Onze school kan veilig herstarten. Vanaf 15 mei 2020 krijgen sommige klassen op welbepaalde dagen les op school. 

Bij de herstart maakt onze school tijd voor de emoties en zorgen van kinderen. We doen dat voor alle kinderen:

De leerlingen worden verdeeld in halve klasgroepen. Er wordt dus steeds les gegeven aan een groep van max 12 leerlingen.

De klasleerkrachten brengen maandag via mail jullie op de hoogte tot welke groep (1 of 2) jullie kind behoort.

Voor wie?

HOE HOUDEN WE ONZE SCHOOL VEILIG?

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving. 

HOE WERK JE ALS OUDER MEE AAN VEILIGHEID OP SCHOOL?

HOE KOMT JE KIND DE SCHOOL BINNEN EN GAAT HET WEER NAAR HUIS?

Opgelet! Er zijn geen begeleide rijen na school. Ouders moeten hun kinderen stipt komen halen of geven een schriftelijke toestemming dat hun kind zonder begeleiding op eigen verantwoordelijkheid de school mag verlaten.

ALLERLEI

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen? 

Hoe bereid je als ouder je kind voor? 

Hoe wordt de opvang op school georganiseerd?

VRAGEN?

Voor verdere vragen over deze beslissingen en regelingen kan u contact opnemen met de school bij voorkeur via mail: school@sint-lambertusschool.be

MEER INFORMATIE?

Wij zijn ervan overtuigd dat we ook in deze fase, samen met jullie, er het beste van kunnen maken.

Zorg goed voor jezelf en elkaar, samen en toch apart.